!!!

چه انرژی عَظیــــمی می خواهــــد،

کنتـــرلِ اولــــین قَطـره اَشــک برای نچکــیدن!


/ 3 نظر / 4 بازدید
علی

سلام مطلب زیبایی بود[گل]

وحید۵۳

به سالی آید آن هم به قدر بال پشه ای بیش از آن ریا باشد

علی

سلام به دوست عزیزم[گل][گل][گل]