زن...

عاشق زنی مشو که می‌خواند ،

 که زیاد گوش می‌دهد ،

 زنی که می‌نویسد ، عاشق زنی مشو که فرهیخته است ،

 افسونگر، وهم‌آگین، دیوانه ، عاشق زنی مشو که می‌اندیشد ،

 که می‌داند ، که داناست، که توانِ پرواز دارد ،

 به زنی که خود را باور دارد ،

عاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن می‌خندد یا می‌گرید ،

که قادر است جسمش را به روح بدل کند ،

و از آن بیشتر عاشق شعر است ،(اینان خطرناک‌ترین‌ها هستند)

و یا زنی که می‌تواند نیم ساعت مقابل یک نقاشی بایستد ،

 و یا که توان زیستن بدون موسیقی را ندارد ، عاشق زنی مشو که پُر،

مفرح، هشیار، نافرمان و جواب‌ده است ......

 پیش نیاید که هرگز عاشق این چنین زنی شوی ،

چرا که وقتی عاشق زنی از این دست می‌شوی ،

 چه با تو بماند یا نه ،

چه عاشق تو باشد یا نه از این‌گونه زن،

بازگشت به عقب ممکن نیست هرگز

 

{ مارتا ریورا گاریدو}

شاعر معاصر جمهوری دومینیکن

/ 2 نظر / 3 بازدید
وحید53

عشق را با کفر و با ایمان چکار

ali

[دست][دست][دست]