مهدیه لطیفی:


ما دیر به دنیا آمده ایم

که زود به زود خسته می شویم!

قدیم ها دنیا روی دور ِ تند نبود

قدیم ها می شد عاشق شوی...

خیر نبینی...

سال ها بعد خسته شوی

نه که خیرندیده باشی از همان سر

و چنگ بیندازی به هر سلامی

تا بلکه خستگی هایت را بتکانی

تناسخ است یا تکامل؟

که در سی سالگی

هزار سال زندگی کرده ایم!؟

/ 3 نظر / 5 بازدید
m.s

خدايا ...! گاهي تو را بزرگ مي بينم و گاهي كوچك ، اين تو نيستي كه بزرگ مي شوي و كوچك ... اين منم كه گاهي نزديك مي شوم و گاه دور ....با تبادل موافقی خبرم کن..[لبخند][لبخند][لبخند]

وحید۵۳

اندازه ی هزار سال سختی کشیدیم