حتما مادر میشم...!

مامان که شدم :

به پسرم خیلی محبت میکنم اونقدری که بزرگ شد

باعشقش مثل یه پرنسس رفتار کنه!

تاجفتش بفهمه که؛ پسرم تودستای یه ملکه بزرگ شده!

روزا دستاشو میگیرم و چنان با محبت بغلش میکنم؛

که بغل کردن عاشقانه رو با تموم وجودش یاد بگیره !

بهش یادمیدم که همه ی آدمها خصوصا همسرشون تشنه محبتند!

و پنهون کردن عشق و علاقه زندگیشو سرد می کنه!

بهش یاد میدم که خانما،

آقابالا سر و سایه ی سر نمیخوان!

عشق ، دوست و همراه صمیمی می خوان!

بهش یاد می دم که هیچوقت دل عشقش رو نشکونه ،

چون دیگه نمی تونه ترمیمش کنه !!

بهش یاد میدم اونقدعاشقانه به عشقش نگاه کنه انگار قحطی آدمه !!

به پسرم یاد می دم که عشقشو عاشقانه بغل کنه نه ازروی عادت و هوس !!

براش کادو های کوچک با معنی می خرم،

تا کادو دادن به آدم هایی که دوستشون داره بشه فرهنگش !!

بهش اونقدر حرفهای محبت آمیز می زنم که کلام پر مهر، بشه ورد کلامش !!

همه اینکارا رو می کنم؛

تا پسرم همونی بشه که همیشه از جفت ایده آل تو ذهنم بوده و هست!!!

اینطوری هم خودش از زندگی لذت می بره و هم جفتش !

من بخاطر اینکه یه مرد بامحبت دیگه به دنیا اضافه بشه ،حتما مادر میشم!

/ 2 نظر / 9 بازدید
saeedeh2777

حالا مطمءنی مامان یه آقا پسر میشی ؟؟؟ از کحا معلوم مامان یه دختر خانوم شدی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟