اصغر عظیمی مهر:

زود میلرزد دلم! اینقدر طنازی نکن!

اینچنین با چشم معصومت هوسبازی نکن!


یک سؤال ساده پرسیدم ‘ جوابش ساده است

یا بگو "نه" یا که " آری" ‘ قصه پردازی نکن


تا برای دلبری شیرین زبانی کافی است

وقت خود را بیش از این صرف زبان بازی نکن


حاصل یک عمر در یک لحظه ویران می شود

مثل سیل سرکشی خانه براندازی نکن


راه ناهموار و پایم لنگ و اسبم خسته است

در چنین وضعی تو دیگر سنگ اندازی نکن


" جان نثاری" حالت اغراق در دلدادگی ست

بعد از این دل خوش به این آمار جانبازی نکن


کی به خدمت میگمارد عاقلی دیوانه را ؟!

این جماعت را معاف از رنج سربازی نکن

/ 2 نظر / 4 بازدید
سی سیب

سلام .خوب نوشتی . خوشم آمد.