نجمه زارع:

باران و چتـــر و شال و شنل بود و ما دو تا…

جوی و دو جفت چکمه و گِل بود و ما دو تا…

وقتـــی نگاه من بــه تو افتاد، سرنوشت

تصدیق گفته‌های «هِگِل» بود و ما دو تا…

روز قرارِ اوّل و میز و سکوت و چای

سنگینی هوای هتل بود و ما دو تا

افتــاد روی میـــز ورق‌هــــای سرنوشت

فنجان و فال و بی‌بی و دِل بود و ما دو تا

کم‌کم زمانه داشت به هــم می‌رساندمان

در کوچه ساز و تمبک و کِل بود و ما دو تا…

تا آفتاب زد  همـــه جـــا تــــار شد برام

دنیا چه‌قدر سرد و کسل بود و ما دو تا،

از خواب می‌پریم کـه این ماجرا فقط

یک آرزوی مانده به دل بود و ما دو تا

/ 5 نظر / 4 بازدید
مهدی

در کوچه ساز و تمبک و کِل بود و ما دو تا… [گل]

قصه گوي شب شيراز

درود خانم رزا بسيار از شعر ها لذت بردم . دقايقي خوش با مرور انتخاب هايتان گذشت . درود [گل] خوشحالم ميكنيد كه مهمان شعرهايم باشيد