ایلهان برک :

یک زن!

اگر بخواهد

حتی می تواند با صدایش

تو را در آغوش بگیرد....


/ 3 نظر / 4 بازدید
سادگی

بله دقیقا. و اگر هم بخواهم می‌تواند با نگاهی تیغه‌ای پولادین در قلب آدم فرو کند...