شهیار قنبری:


در تو خلاصه میشوم، با تو زلال می شوم

                           از پر پیراهن تو، پر پر و بال می شوم

در شب یلدایی تو، صاحب روز می شوم

                           صاحب تحویل شب اول سال می شوم

در قفس ابری شب، ماه اسیر بوده ام

                           با تو رهاتر از همه، ماه هلال می شوم

با تو زلال می شوم، پر پر و بال می شوم

                           شعر محال می شوم، بر این روال می شوم

تا ملکوت جذبه ات، شبانه راه می روم

                           چون که نظر کرده ی نور لایزال می شوم

خاصیت سروده ها، تمام خواستن نبود

                           برای از تو دم زدن، شعر محال می شوم

جز غزل شیشه ای ام، شعر مرا سنگ بدان

                           چون پس از این شاعر تو، بر این روال می شوم

/ 2 نظر / 4 بازدید
علی علیرضایی

نمیدونستم شهیار قنبری شعر هم گفته ... چه جالب ! زیبا بود