....

زندگی بی تو محال است تو باید باشی

قلب من زیر سوال است تو باید باشی

صحبت ازخانه ی من نیست فراترازاین

شهرمن رو به زوال است توباید باشی

مطمئن باش پرستو, غم آخر این نیست

این غزل میوه ی کال است تو باید باشی

فال حافظ زدم و لپ کلامش این بود

زندگی بی تو محال است تو باید باشی

/ 0 نظر / 24 بازدید